Persondataret for elhandels- og netselskaber

Har I helt styr på, hvordan I skal og må behandle data om jeres kunder? Kurset stiller skarpt på de eksisterende regler i persondataloven og på de nye regler i persondataforordningen.

Relevant og kompakt kursus med gode konkrete cases, som er til at forholde sig til. Underviser er en dygtig formidler. Susan Lyng, EnergiMidt

Persondataordningen kommer fra 2018 til at betyde, at bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om persondata kan komme helt op i 20 millioner Euro eller 4 % af en virksomheds globale årlige omsætning. Herudover skærper persondataforordningen de nugældende regler om behandling af personoplysninger.

For at være klar til at leve op til persondataforordningens skrappe krav, er det derfor vigtigt allerede i dag at overholde persondatalovens regler og have fokus på de ændringer, der vil komme med persondataforordningen.

På kurset vi du bl.a. få svar på:
-          Hvilke oplysninger, må I behandle om jeres kunder?
-          Hvilke oplysninger om jeres kunder, må I videregive til øvrige elselskaber og til offentlige myndigheder?
-          Hvem i jeres organisation må have adgang til oplysninger om kunder?
-          Hvad gælder om data fra datahub'en?
-          Hvilken betydning har engrosmodellen for håndtering af persondata?
-          Hvad kan I bruge målerdata om kunderne til?
-          Hvordan sikrer I dataene mod misbrug?
-          Hvad skal I være opmærksomme på ved forbrugsafregning og restanceinddrivelse?


I forhold til persondataforordningen vil vi bl.a. fokusere på:
-          Privacy by design
-          Privacy impact assesment/konsekvensanalyser
-          Codes of conduct
-          Øgede krav til dokumentation
-          Flere rettigheder til de registrerede personer

Undervisere: Advokat Charlotte Kunckel, Horten, Mathilde Øelund Salskov Jensen, Dansk Energi samt eventuelt oplæg fra den praktiske verden.

Målgruppe: Jurister, ledere, administrative medarbejdere m.v. hos elhandels- og netselskaber.