Intern overvågning

Hvorfor er det vigtigt at være helt opdateret på regler om funktionel adskillelse, særskilt identitet og intern overvågning som netselskab? Kom på kursus og bliv klogere på reglerne efter engrosmodellens ikrafttræden.

Super godt kursus, god information og dialog. Jannie Jeppesen, projektleder, Eniig

Med indførelse af både datahub, engrosmodel og skærpede regler vedrørende navn og logo er der sikret en yderligere adskillelse mellem net og handel. Netselskabet er desuden trådt langt mere i baggrunden hvad angår kundekontakt. Det betyder dog ikke, at reglerne om intern overvågning har fået mindre betydning.

Reglerne om intern overvågning hos netselskaberne skal sikre, at der ikke udøves diskriminerende adfærd over for selskaber, der agerer i konkurrencemarkeder.

På kurset gennemgår vi elforsyningslovens diskriminationsbestemmelser samt reglerne om intern overvågning i både elforsyningslov og tilhørende bekendtgørelse. Vi vil desuden have stort fokus på de nye krav til netselskaber om særskilt navn og logo. Vi arbejder på dagen med eksempler ”fra den virkelige verden” – og gennem gruppearbejde, får du lejlighed til at videndele og spare med kolleger fra branchen om konkrete problemstillinger på området for intern overvågning.

Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder med intern overvågning samt andre medarbejdere, der sidder i koncerner med både net og handel.

Tilmelding

Deltager: