Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv - praktisk forsyningsret

De nye udbudsregler for forsyningsvirksomheder er trådt i kraft i Danmark fra 1. januar 2016. Reglerne har blandt andet væsentlig betydning for, hvordan forsyningsvirksomheder skal vurdere ansøgeres egnethed og evaluere tilbuddenes kvalitative og prismæssige egenskaber.

På kurset gennemgår vi udbudsreglernes betydning for arbejdet efter offentliggørelse, og præsentationen af de komplicerede regler tager udgangspunkt i praktikerens vinkel.

Kursusprogram:

(a)   Håndtering af spørgsmål/svar i ansøgnings- eller tilbudsfasen,
(b)   Egnethedsvurdering, herunder det nye krav om brug af det nye ESPD (”Udbudspasset”)
(c)   Forhandling,
(d)   Tilbudsevalueringen og evalueringsmodeller
        - herunder den nye pligt for ordregiver til – forud for modtagelsen af tilbuddene – at beskrive sin evalueringsmetode
(e)   Tildelingsbeslutningen,
(f)    Underretning om tildelings- eller aflysningsbeslutningen,
(g)   Standstill,
(h)   Kontraktindgåelse,
(i)    Aktindsigt  og klage,
(j)    Nye, strammere regler om håndhævelse, samt
(k)   Efterfølgende ændringer af kontrakter uden udbud.

Målgruppe: Ansatte i forsyningssektoren, der beskæftiger sig med offentlige indkøb, både ordregiver og tilbudsgiver.

Vi udbyder kurset i samarbejde med PUBLICURE Advokatfirma. Hvis du deltager i kurset, får du mulighed for at avende PUBLICURE Advokatfirmas udbudshotline uden beregning.