Mange af dine kolleger er teknikere, men du er ikke. På dette kursus for administrativt personale i energibranchen gennemgår vi nogle af de ord og begreber, f.eks. forsyningssikkerhed, kilowatt timer, datahub, engrosmodel,som du hører over skrivebordet og i kantinen. Altså grundlæggende viden – på et forståeligt dansk - om elteknik.

Læs mere

dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov
6

Drift og vedligehold på et strategisk niveau.

Læs mere

dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov
7

Til januar udbyder Dansk Energi kurset ’Nettilslutning af produktionsanlæg’, hvor deltagerne får aktuel viden om netselskabernes opgaver og ansvar i forbindelse med nettilslutning af solcelleanlæg mellem 50 kW og 1,5 MW.

Læs mere

dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov
16

På kurset bliver du undervist i valg af linjebeskyttelse på 10-20 kV-niveau, beskyttelse af distributionstransformer og valg af overstrømsbeskyttelse på lavspændingssiden.

Læs mere

dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov
17

Kurset er til dig, der løser opgaver som arbejdsleder iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg. Kurset er også relevant for arbejdsledere, som udfører opgaver i elforsyningsnettet iht. Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

dec jan 2017 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov
23