Elmålerens funktionalitet og grundlæggende egenskaber

Få styr på din måleteori og fjernaflæste måleres funktionalitet. På dette kursus får du en grundlæggende gennemgang af den teori og teknik, der ligger bag måle- og målerteknik for el-energi.

Rigtig godt kursus. Blev meget klogere på måleren og dens virkemåde. Alle kunne være med - selv os, der ikke har nogen erfaring. Montør Jesper N. Petersen, LEF Net

Du får gennemgået de begreber, der findes inden for området, og opnår dermed en bredere forståelse for de problemer, der kan opstå i forbindelse med håndtering og installation af kWh målere.

På kurset bliver du undervist i følgende emner:

  • Elektroniske grundbegreber 
  • Forbrug
  • Love og bestemmelser
  • Netopbygning
  • Målertyper 
  • Fejlstatistik
  • Tyveri

Målgruppe: Administrativt personale og montører uden grundlæggende kendskab til måling af el-energi.

Tilmelding

Deltager: