Vurdering af spændingskvalitet i henhold til tekniske forskrifter

Hvordan kan vi opretholde en tilfredsstillende spændingskvalitet i 0,4 og 10-20 kV–nettet med alle de produktionsanlæg, som vi tilslutter?

Et stærkt værktøj, der sparer en del tid og giver et godt overblik. Jacob Salomonsen, NRGi Net A/S

De tekniske forskrifter stiller krav om vurdering af spændingskvaliteten ved tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller.

Vi vil gennemgå relevante standarder og tekniske forskrifter, og der vil blive undervist i brug af hjælpeværktøjet ”VAS-EL” til vurdering af spændingskvalitet i nettet. 

VAS-EL er udviklet af Dansk Energi til brug ved vurdering af spændingskvalitet. Som deltager på dette kursus får man udleveret dimensioneringsprogrammet VAS-EL.

Kursisterne skal selv medbringe en bærbar computer med Excel.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører og medarbejdere, der arbejder med tilslutning af produktionsanlæg i 0,4 - 20 kV forsyningsnet.

Tilmelding

Deltager: