Vurdering af spændingskvalitet i henhold til tekniske forskrifter

De tekniske forskrifter fra Energinet stiller krav om vurdering af spændingskvaliteten ved tilslutning af solcelleanlæg og vindmøller. Dette gør de tekniske forskrifter fordi 0,4-20 kV nettet bliver udfordret på en helt anden måde end førhen, hvor der kun blev tilsluttet forbrug i disse net.

Et stærkt værktøj, der sparer en del tid og giver et godt overblik. Jacob Salomonsen, NRGi Net A/S

På dette kursus vil vi gennemgå de spændingskvalitetskrav, der stilles til vindmølle- og solcelleanlæg i de tekniske forskrifter.  Udover kravene gennemgås også, hvordan man vurderer spændingskvalitet i henhold til kravene i de tekniske forskrifter.

Undervisningen tager udgangspunkt i forskrifterne for solceller og vindmøller.

Derudover vil der blive undervist i brugen af hjælpeværktøjet ”VAS-EL” til vurdering af spændingskvalitet i forbindelse med tilslutning til elnettet.

VAS-EL er udviklet af Dansk Energi til brug ved vurdering af spændingskvalitet. Som deltager på dette kursus får man udleveret dimensioneringsprogrammet VAS-EL.

Kursisterne skal selv medbringe en bærbar computer med Excel.

Målgruppe: Rådgivende ingeniører og medarbejdere, der arbejder med tilslutning af produktionsanlæg i 0,4 - 20 kV forsyningsnet.

Tilmelding

Deltager: