Projektering af transformerstationer 10-20/0,4 kV

Sådan projekterer du en transformerstation (10-20/0,4 kV)! Supersygehuse, letbaner, metro, elektrificering af jernbaner, nye veje… mange steder i landet er byggeaktiviteten høj, og det kræver sin elforsyning.

Rigtig fint kursus med relevante emner, der giver en bedre forståelse for projektering. Kan anbefales til andre. Thomas Larsen, El-ingeniør, SE

På dette superkursus for netselskaber, rådgivere og entreprenører er der fokus på projektering af transformerstationer 10-20/0,4 kV.

På kurset får du en gennemgang af de bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen, der er relevante for en god projektering – altså bl.a. i forhold til valg og dimensionering af kabler og jordingsmateriel både på transformerens høj- og lavspændingsside.

I Danmark har vi strøm i kontakterne 99,997 procent af tiden takket være en dygtig og omhyggelig el-branche. Målet med dette kursus er at klæde dig på, så du i konkrete projekter med opførelse af nye transformerstationer kan understøtte en af verdens højeste leveringssikkerheder.  

På kurset bliver du undervist i:

 • Dimensionering af kabler
  o       Stærkstrømsbekendtgørelsernes krav              
  o       Højspændings- og lavspændingskabler

 • Dimensionering af jordingsanlæg
  o       Stærkstrømsbekendtgørelsens krav
  o       Drifts- og beskyttelsesjord
  o       Praktisk udførelse

 •   Installation af tavler

 • Installationer i elektriske betjeningsrum  

Målgruppe: Projektledere og entrepriseledere, der skal dimensionere 10-20/0,4 kV transformerstationer.

Tilmelding

Deltager: