Driftslederens pligter og ansvar

Kurset er til dig, der løser opgaver i relation til Stærkstrømsbekendtgørelsen og Arbejdsmiljøloven.

Flotte evalueringer af Dansk Energis kurser i 2014. 97% har svaret meget tilfreds eller tilfreds på evalueringsskemaerne.

Du får genopfrisket din viden om og kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB) og Lov om Arbejdsmiljø (AML).

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem foredrag og gruppeopgaver om relevante emner fra elforsyningens dagligdag.

Hovedvægten vil især være på SB afsnit 5 kapitel 4 om driftslederens ansvar og pligter og på AMLs afsnit om ansvar og pligter.

Efter kurset vil din viden om følgende emner være ajourført:

 • Driftslederens ansvar og pligter
 • Delegering af opgaver
 • Skriftlig bemyndigelse af sagkyndig medarbejder
 • Instrukser til sagkyndige medarbejdere
 • Instruktion og oplæring af medarbejdere
 • Værktøj og udrustning
 • Samarbejdsaftaler med entreprenører (elinstallatører)
 • Nøglekvitteringer
 • Arbejdslederens pligter (generelt)
 • Deltagelse i samarbejde om sikkerhed og sundhed
 • Brug af personlige værnemidler og krævet udstyr
 • Tilsyn med arbejdets udførelse
 • Bekendtgørelse om: 
  • Arbejdets udførelse
  • Tekniske hjælpemidler, anvendelse
  • Tekniske hjælpemidler, indretning
  • Stoffer og materialer
  • Arbejdspladsvurdering
  • Forhold mellem bygherre og entreprenør

  Målgruppe: Driftsledere og medarbejdere der har fået delegeret driftslederansvar

  Tilmelding

  Deltager: