Asset Management for elforsyningsnettet

Drift og vedligehold på et strategisk niveau.

Flotte evalueringer af Dansk Energis kurser. 97% svarer meget tilfreds eller tilfreds på evalueringsskemaerne.

De danske elforsyningsnet bliver ældre og ældre. Fremover vil der derfor blive stillet større og større krav til vedligeholdelsen af nettene for at opretholde den høje pålidelighed og leveringssikkerhed.

Medarbejdere i netselskaber, der arbejder med vedligeholdelsesstrategier for elforsyningsnettene har  i større grad behov for værktøjer, der kan bidrage til, at de tager de rigtige beslutninger i forhold til elforsyningsnettets vedligeholdelse.

På kurset bliver deltagerne  introduceret til vedligeholdelsesteori og værktøjer, som de efterfølgende kan  bruge i deres daglige arbejde til at optimere vedligeholdelsen af elforsyningsnettene.

Kursusindhold:

- Asset Management og vedligeholdelse efter ISO 55001
- Risikovurderinger
- Levetidsanalyser
- Vedligeholdelseskoncepter, strategier og –typer
- Vedligeholdelsesegnethed
- Vedligeholdsleveringsevne
- Pålidelighedsanalyser
- Fejlårsagsanalyser
- Diagnosticering
- Vedligeholdelse, levetidsforlængelse eller udskiftning
- Levetids- og tilstandsdata, deres indsamling og anvendelse
- Uddannelse af medarbejdere og dens rolle i forhold til vedligeholdelse

Det teoretiske indhold på kurset kombineres med opgaver.

Målgruppe: Asset Management for projekterings-, drifts- og vedligeholdsmedarbejdere, der arbejder med udbygning, vedligeholdelsesplanlægning og -strategier i elforsyningsnettet.

Tilmelding

Deltager: