Beskyttelse af sikkerhedsgrunde

Hvordan opnår man en optimal beskyttelse mod elektrisk stød? På dette kursus lærer du en korrekt dimensionering af jordingsanlægget. Der lægges vægt både på den grundlæggende teori samt ikke mindst den praktiske tilgang udførelse og kontrol.

Det er et godt kursus, hvor udveksling af erfaringer og ny viden bliver brugt og diskuteret, hvilket gør, at man får en stor viden med hjem. El-installatør Ernst Trier, Rambøll

Beskyttelse mod farlige berøringsspændinger og risiko for elektrisk chok, der kan få vitale følger både for mennesker og dyr, er en af de vigtigste foranstaltninger i vores elektriske net og installationer. Kom på kursus og lær den grundlæggende teori samt ikke mindst den praktiske tilgang udførelse og kontrol.

Det er et krav, hvor myndighederne ikke tillader kompromis! På dette kursus får du grundlæggende viden om systemjordinger, potentialudligning og korrekt dimensionering af jordingsanlæg, for at opnå den lovmæssige og optimale sikkerhed!

På kurset lægges der både vægt på den grundlæggende teori samt ikke mindst den praktiske tilgang udførelse og kontrol.

Kursusindhold:

  • Krav til jordingsanlæg, for beskyttelse mod indirekte berøring, Stærkstrømsbekendtgørelserne Afsnit 6 og Afsnit 2. 
  • Teori, dimensionering og beregninger på jordingsanlæg
  • Praktiske målinger samt teorien bag
  • Systemjordinger ”driftsjordinger” af forsyningssystemer
  • Dimensionering af beskyttelsesledere, herunder hoved og supplerende udligningsforbindelser
  • Opgaveløsning, dimensionering og måling

Underviser på dette kursus er en af landets fremmeste eksperter på området forh. dir. Ernst Boye Nielsen, nu el-konsulent i eget firma.

Målgruppe: Net-selskaber, elinstallatører og rådgivende ingeniører.

Tilmelding

Deltager: