Netprojektering af 0,4 kV

I dag tilsluttes nye typer af belastninger og produktionsanlæg i et større omfang end førhen i lavspændingsnettene. Det er med til at give nogle udfordringer, når lavspændingsnettene skal dimensioneres. På dette kursus fokuserer vi på, hvordan elbiler, varmepumper og solcelleanlæg indgår i dimensioneringen af lavspændingsnet sammen med den øvrige belastning.

Flotte evalueringer af Dansk Energis kurser. 97% svarer meget tilfreds eller tilfreds på evalueringsskemaerne.

Som deltager på kurset får du kendskab til, hvordan 0,4 kV anlæg projekteres og opbygges til de hjælpemidler, der anvendes til bestemmelse af den tekniske opbygning af 0,4 kV net med en stor andel af elbiler, varmepumper og solcelleanlæg.

Deltagere på kurset skal medbringe en computer med Windows og Excel, da der på kurset vil blive udleveret et lavspændingsdimensioneringsprogram (NET-Pro).

Du bliver undervist i følgende:

• Forsyning af boligområder med solcelleanlæg, elbiler og varmepumper
• Dimensionering af kabelnet
• Dimensionering ved hjælp af computerprogrammet NET-Pro.

Målgruppe: Medarbejdere, der projekterer og udfører lavspændingsanlæg.

Tilmelding

Deltager: