Finanslovsforslag lægger op til løft af energiforskningen

Regeringens finanslovsforslag lægger op til et løft af energiforskningen i Danmark. Godt udgangspunkt, lyder det fra Dansk Energi, der håber på at forligskredsen om forskningsreserven deler det høje ambitionsniveau.

Danmark har en global styrkeposition inden for effektiv og grøn energiteknologi, og danske energibrands som eksempelvis Vestas, Danfoss og Grundfos er kendt verden over.

Men skal energi også fremover være et dansk erhvervseventyr kræver det fortsat fokus på forskning og udvikling. Især i en verden, hvor den globale konkurrence om løsningerne skærpes.

Derfor tager Dansk Energi godt imod regeringens ambition om at øge midlerne til energiforskning, som det fremgår af regeringens finanslovsforslag.

- Det er positivt, at regeringen vil lægge flere penge i posen til forskning – og især på energiområdet, som er en dansk styrkeposition, der hvert år indbringer milliarder til Danmark, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Finansloven har afsat 202 mio. kr. til energiforskningsprogrammet EUDP, der især er vigtigt for at markedsmodne nye energiteknologier. Hertil vil komme bidrag fra forskningsreserven, hvor Folketingets forskningsordførere nu skal forhandle om udmøntningen af 760 mio. kroner.

- Det er vigtigt nu, er at forskningsordførerne gør deres ambitioner på energiområdet til handling – og sætter penge af til energiforskning i fordelingen af forskningsreserven, siger Lars Aagaard.

Fakta:

  • Regeringens energikommission har anbefalet, at offentlige midler øremærket til energiforskning i Danmark generelt løftes til mellem 800 mio. kr. og 1 mia. kr.
  • I 2016 var der 449 mio. kr. øremærket til energiforskning, herunder 321 i EUDP-programmet, 103 i Innovationsfonden og 25 mio. kr. i ELFORSK-programmet.